I thought this was pretty funny
you might want to master these phases when you see some Jap girls

Poketto-ni futon-ga hait-teru
I have a futon in my pocket

Lub-hoteru-EEK-U-ZO!!!!
Onwards to the Love Hotel!

Kimi-te honto-ni kirei-dane
You're really pretty.

Mae-ni atta-koto aru?
Don't I know you from somewhere?

Ichiman-en kashite-kureru?
Can I borrow 10,000 yen?

Kino-watakusan nomisugita-ne?
You drank too much last night didn't you?

Nampa-shita!
I scored (when playing a girl for sex)

Kimi-no-koto igai-wa kangaerarenai
I can't live without your love.

Koko-ja hito-ni miechau-yo
People can see us here.

Bakku shito-ni suwaro
Let's get in the back seat.

Ima Shiyo
Let's do it now.

Shinu-hodo aishiteru
I love you so much i could die.

Kimi-to netai
I wan't to make love to you.

Nani iro-no shitagi-o tsuketeru-no?
What color is your underwear? (If she replies "brown", leave immediately)

Hinin-suru-no wasurechatta
I forgot to use protection.

Shikkusu-nain suki
Let's do the sixty-nine.

Bakku-de shiyo
Let's do it doggy style.

Shinken-ni naritakunai.
I don't want to get serious.

Kimi-to-dewa shigeki-teki-ja nain-da
You don't excite me anymore.

Kimi-wa beddo-de yokunai.
You aren't any good in bed.

Dare-ga onara-shita?
Who blew a fart?

Itsu kekkon-shitai?
When do you want to get married?

Suitaru-ga ii-na
You have a nice figure.

Shitagi-o totte
Take your underwear off.

Boko-no me-o mite
Look into my eyes.

Boku-ga hoshii-nowa kimi-dake
Your the only one I want.

Doko-no kurejitto kado-ga tsukaemasu-ka?
Which credit cards do you accept?