Custom Hyabusa for sale on ebay.
Not mine
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Suzuk...spagenameZWDVW