Chung cư vincity Tay Mo Dai Mo Ha Noi dự kiến se tọa lạc tại vị trí “vàng” quan Nam Từ Liêm phía Tây cua thủ đô Ha Noi. Du an được thừa hưởng toan bộ he thống gia thông thuan tien, gần dai lộ Thang...